Dịch vụ

Giao dịch thương mại


Từ 2018, Công ty tập trung phát triển thương mại than và trở thành một trong những nhà cung cấp than chính cho các dự án quốc gia. Đọc tiếp [...]

Xây dựng và đầu tư


HSG là một đối tác tin cậy trong lĩnh vực xây dựng qua kinh nghiệm xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đọc tiếp [...]

Dịch vụ đường biển & khai thác tàu biển


Trong những năm gần đây, Công ty chú trọng khai thác Đội tàu Hoành Sơn cũng như cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường biển. Đọc tiếp [...]

Dịch vụ đường bộ & logistics


Với đội xe hùng mạnh, Công ty cung cấp các dịch vụ vận tải đường bộ. Đọc tiếp [...]