Danh sách tàu

Tên Năm Chiều dài(m) Chiều rộng(m) Trọng tải (DWT) Cờ
MV HOANH SON STAR 2001 224.91 32.31 74,086 Panama
MV HOANH SON SUN 2000 229.93 38 82,222 Panama
MV HOANH SON SKY 2001 224.9 32.26 74,082 Panama