Danh sách xe

Máy và thiết bị Số lượng (đơn vị) Dung tích Trạng thái Nguồn gốc
Xe đầu kéo & romoc 248 10-30 tấn Tốt Trung Quốc
Xe tải 81 10-15 tons Tốt Trung Quốc
Xe bồn trộn bê tông 8 9,000-11,000 litres Tốt Hàn Quốc, Trung Quốc
Máy đào 9 0.7-1 CBM Tốt Nhật, Trung Quốc
Máy ủi 28 63-170 CV Tốt Nhật, Trung Quốc