Cảng quốc tế Hoành Sơn (2015)
Tháng 4 23, 2021
Thạch cao
Tháng 4 23, 2021

Brickwork, hand with a trowel, cement mortar, red brick.

Sản phẩm

Xi măng


HSG có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung ứng và vận chuyển vật liệu xây dựng. Vì thế, Công ty có quan hệ tốt đẹp với các đối tác cùng lĩnh vực để giúp mỗi chuyến hàng được vận chuyển thuận lợi.