Thạch cao
Tháng 4 23, 2021

A person holding a handful of crushed iron ore close to the camera.

Sản phẩm

Quặng sắt


HSG nhập quặng sắt từ Lào và các thị trường khác để phục vụ thị trường nội địa cũng như toàn cầu.